webmaster

 

 


ONAFHANKELIJKE VAKBOND VOOR SPOORWEGPERSONEEL-OVS  

Koloniënstraat, 18/24

1000 Brussel

Tel. 02.2197188

Fax 02.5020902

 

Mail info@ovs-sic.be

 

 

NL

 

 

 SYNDICAT INDEPENDANT POUR CHEMINOTS -SIC

Rue des Colonies, 18/24

1000 Bruxelles

Tél. 02.2197188

Fax 02.5020902

 

Mail info@ovs-sic.be

 

 

FR


ORGANISATIE AANGENOMEN DOOR DE NMBS-GROEP

ORGANISATION AGREEE PAR LE GROUPE SNCB

AANGESLOTEN BIJ DE NATIONALE UNIE DER OPENBARE DIENSTEN - NUOD

AFFILIE A L'UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS - UNSP

LID VAN DE EUROPESE CONFEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE SYNDICATEN (CESI)

MEMBRE DE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS (CESI)

UPDATES

Datum/Date Aard/Nature Pagina/Page
24.06.2017 maandblad juni 2017 maandblad pdf
24.06.2017 mensuel juin 2017 mensuel pdf
23.05.2017 Arrest grondwettelijk  hof news NL
23.05.2017 Arrêt cour constituel news FR
23.05.2017 maandblad mei 2017 maandblad pdf
23.05.2017 mensuel mai 2017 mensuel pdf
20.04.2017 maandblad april maandblad pdf
20.04.2017 mensuel avril mensuel pdf
20.03.2017 mensuel mars mensuel pdf
20.03.2017 maandblad maart maandblad pdf
27.02.2017 Wijziging gelegenheidsverlof documenten
23.02.2017 mensuel février 2017 mensuel pdf
23.02.2017 maandblad februari 2017 maandblad pdf
23.01.2017

 

maandblad januari 2017

mensuel janvier 2017

maandblad PDF

mensuel PDF

21.01.2017 pleidooien Grondwettelijk Hof

Raad van State klacht treinbestuuders

News NL
     
17.10.2016 pensioen leeftijd rijdend personeel News NL
14.09.2016 Verplaatsen downloads van News NL naar documenten News NL/Documenten
08.09.2016 Mededeling News NL
08.09.2016 Communication  News FR
01.09.2016 Maandblad september 2016 Maandblad PDF
01.09.2016 Mensuel septembre 2016 Mensuel PDF
25.08.2016 mededeling Onthaal
25.08.2016 mededeling News NL
20.06.2016 Maandblad juni 2016 Maandblad PDF
20.06.2016 Mensuel juin 2016 Mensuel PDF
09.06.2016 mededeling News NL
01.06.2016 wilde stakingen News NL
01.06.2016 grèves sauvages News FR
13.05.2016 De Onafhankelijke mei 2016 Maandblad pdf
13.05.2016 L'Indépendant mai 2016 Mensuel pdf
28.04.2016 Protocol d'accord 2016/2018 définitief (20/4) News FR
28.04.2016 Definitief protocol voor akkoord 2016-2018 (20/4) News NL
25.04.2016 Advocaat start procedure bij Raad van State m.b.t. opzeggingstermijn van 1 jaar voor treinbestuurders. News NL
31.03.2016 Brief aan directie m.b.t. treinbestuurders News NL
18.03.2016 CSC-Transcom a approuvé le protocol d'accord. Cela suffit pour exécution. News FR

 

18.03.2016 ACV-Transcom geeft goedkeuring aan protocol. Dat volstaat voor uitvoering. News NL
15.03.2016 protocol voor akkoord 2016-2018 News NL
15.03.2016 protocole d'accord 2016-2018 News FR

start teller/compteur 

21/03.2016