ONAFHANKELIJKE VAKBOND VOOR SPOORWEGPERSONEEL-OVS  

Koloniënstraat, 18/24

1000 Brussel

Tel. 02.2197188

Fax 02.5020902

 

Mail info@ovs-sic.be

 

 

NL

 

 

 SYNDICAT INDEPENDANT POUR CHEMINOTS -SIC

Rue des Colonies, 18/24

1000 Bruxelles

Tél. 02.2197188

Fax 02.5020902

 

Mail info@ovs-sic.be

 

 

FR


ORGANISATIE AANGENOMEN DOOR DE NMBS-GROEP

ORGANISATION AGREEE PAR LE GROUPE SNCB

AANGESLOTEN BIJ DE NATIONALE UNIE DER OPENBARE DIENSTEN - NUOD

 De NUOD is een vakorganisatie erkend bij alle overheidsdiensten en kan de in artikel 16 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel bepaalde prerogatieven uitoefenen [bericht van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister gepubliceerd in het BS van 16 april 2008].

AFFILIE A L'UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS - UNSP

L’UNSP est une organisation syndicale agréée auprès de tous les services publics et peut exercer des prérogatives fixées à l’article 16 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats (Communication du SPF Chancellerie du Premier Ministre publié dans le MB DU 16 avril 2008)

LID VAN DE EUROPESE CONFEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE SYNDICATEN (CESI)

MEMBRE DE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS (CESI)

UPDATES

Datum/Date Aard/Nature Pagina/Page
05.12.2016 Hervorming pensioenen - rijdend personeel. News NL
26.11.2016 Spontane reacties News NL
21.11.2016 Maandblad november 2016 Maandblad PDF
21.11.2016 Mensuel novembre 2016 Mensuel PDF
06.11.2016 Europees Handvest News NL
06.11.2016 pers wakker geschud News NL
26.10.2016 Prérogatives UNSP 1ste blz
26.10.2016 Prerogatieven NUOD 1ière page
21.10.2016 Maandblad oktober 2016 News NL
21.10.2016 Mensuel octobre 2016 News FR
21.10.2016 Afschaffing tantièmes News NL
17.10.2016 Pensioenleeftijd rijdend personeel News NL
14.09.2016 Verplaatsen downloads van News NL naar documenten News NL/Documenten
08.09.2016 Mededeling News NL
08.09.2016 Communication  News FR
01.09.2016 Maandblad september 2016 Maandblad PDF
01.09.2016 Mensuel septembre 2016 Mensuel PDF
25.08.2016 mededeling Onthaal
25.08.2016 mededeling News NL
20.06.2016 Maandblad juni 2016 Maandblad PDF
20.06.2016 Mensuel juin 2016 Mensuel PDF
09.06.2016 mededeling News NL
01.06.2016 wilde stakingen News NL
01.06.2016 grèves sauvages News FR
13.05.2016 De Onafhankelijke mei 2016 Maandblad pdf
13.05.2016 L'Indépendant mai 2016 Mensuel pdf
28.04.2016 Protocol d'accord 2016/2018 définitief (20/4) Documentation
28.04.2016 Definitief protocol voor akkoord 2016-2018 (20/4) Documenten
25.04.2016 Advocaat start procedure bij Raad van State m.b.t. opzeggingstermijn van 1 jaar voor treinbestuurders. News NL
31.03.2016 Brief aan directie m.b.t. treinbestuurders News NL
18.03.2016 CSC-Transcom a approuvé le protocol d'accord. Cela suffit pour exécution. News FR

 

18.03.2016 ACV-Transcom geeft goedkeuring aan protocol. Dat volstaat voor uitvoering. News NL
15.03.2016 protocol voor akkoord 2016-2018 Documenten
15.03.2016 protocole d'accord 2016-2018 Documentation

start teller/compteur 

21/03.2016