onthaal

news

documenten

maandblad pdf

aansluiting

contact

FR

 

De OVS is de Onafhankelijke Vakbond voor spoorwegpersoneel. Hij is opgericht op 27 februari 1983. De vakbond heeft geen enkele link met om het even welke politieke partij noch met de traditionele syndicaten. De OVS is georganiseerd op nationaal vlak en beschikt dus niet over taalcentrales.

De OVS is een aangenomen organisatie door de NMBS-GROEP en beschikt over hetzelfde regime als de erkende vakbonden maar zonder vertegenwoordiging in de paritaire organen. De OVS mag tussenkomen op alle hiërarchische niveaus. De OVS beschikt over de volledige reglementering betreffende het personeel.

Contact:

Luc Michel (FR) 0478/ 75.05.16

Gino Wirken (NL) 0478/ 75.02.81

Pascal Dumont (FR) 0478/ 75 04 .97

Kris Van De Putte (NL) 0470/ 54.14.96

Ivan Ranson (NL) 0470/ 58.23.82

 

E-mail : info@ovs-sic.be

Website : www. ovs-sic.be

 

 

Wat biedt een lidmaatschap bij de OVS?

1. Een snelle en efficiënte dienstverlening.

2. Het maandblad “De Onafhankelijke” verstuurd per post.

3. Een syndicale premie van 120 € voor een volledig jaar aansluiting (kalenderjaar) of € 10 per maand mits in regel te zijn met de bijdrage in december van betrokken jaar.

4. Een premie van € 50 bij huwelijk, geboorte of oppensioenstelling. Voor deze premies is een aansluiting van twee jaar vereist. Bij oppensioenstelling wordt een supplementaire premie van € 5 per aangesloten jaar toegekend.

5. Stakingsvergoeding van € 20 op voorwaarde dat de duur van de afwezigheid minstens 6 uur bedraagt, de actie door de OVS erkend wordt en een kopie van de loonfiche, waarop de afwezigheid is afgetrokken van het loon, aan de permanentie wordt overgemaakt.